Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit is de regeling voor uitstel van betalingen van belastingen gewijzigd. De tijdelijke specifieke aanvullende tegemoetkoming voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 is vervangen door een definitieve en meer algemene aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Noch het feit dat aan een ondernemer eerder uitstel op grond van het bestaande beleid is verleend, noch het feit dat deze ondernemer verzoekt om een andere vorm van uitstel mag een belemmering vormen voor het toekennen van uitstel van betaling op grond van deze regeling.

Ook de reikwijdte van de betalingsregeling is aangepast. De maatregel, die bewerkstelligt dat continuïteitsbijdragen voor zorglichamen geen invloed hebben op de zorgvrijstelling, is verlengd. De continuïteitsbijdragen zijn bedoeld als compensatie van omzetdalingen en extra gemaakte kosten door de coronapandemie. De maatregel geldt voor de boekjaren 2020 en 2021. Buiten de ontvangst van de continuïteitsbijdrage(n) in 2020 of 2021 mag zich ten opzichte van 2019 geen wijziging in de feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die tot gevolg heeft dat de zorgvrijstelling niet meer van toepassing is.

Bron: Ministerie van Financiƫn | besluit | nr. 2021-258581, Staatscourant 2021, Nr. 50389 | 24-12-2021

Terug

Laatste nieuwsberichten

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
12-05-2022

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
12-05-2022

Goodwill te snel afgeschreven
12-05-2022

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
12-05-2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
12-05-2022

Aanpassing termijn betalingsregeling
12-05-2022

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid
05-05-2022

Erfrechtelijke verkrijging na vaststelling vaderschap
05-05-2022

Referentieobjecten WOZ-waardering
05-05-2022

Tegemoetkomingen sportorganisaties en -accommodaties
05-05-2022

0515 740 810